Allmänt

Närpes Trä & Metall

 

NTM grundades år 1950 av Lennart Nordin och har idag ca 700 anställda. NTM är ett teknikföretag som utvecklar, tillverkar, säljer och underhåller transportutrustning för tunga transporter och insamling av återvinningsmaterial och avfall. Genom en målmedveten satsning på produktutveckling och kvalitet har NTM-koncernen utvecklats till en av Nordens ledande aktörer. NTM:s marknadsområde innefattar förutom de nordiska länderna även Storbritannien, Holland, Österrike, Polen, Kroatien, de baltiska länderna, Kanada och USA. Moderbolaget finns i Närpes på Finlands västkust och NTM i Finland har dotterföretag i Sverige, Storbritannien, Tyskland, Estland, Polen, Kanada och USA.

Företagets framgång bygger på tre starka egenskaper: kundorientering, know-how och kvalitet.

130

Omsättning - miljoner euro

 

700

ca. anställda

50+

servicepunkter i olika länder

14

försäljningspunkter i olika länder

74

år

 

NTM Familjen

Grundat 27.04.1950

Närpes, Finland: Ab Närpes Trä & Metall - Oy Närpiön Puu ja Metalli

 • HQ, forskning och utveckling
 • Produktion
 • Försäljning & Service

Grundat 26.05.1992

Stockholm, Skara Sverige: NTM Sverige Ab

 • Försäljning & Service

Grundat 11.10.1996

Tallinn, Estland: Oü NTM Baltic

Produktion

Försäljning & Service

Grundat 03.12.2003

Kidderminster, Storbritannien: NTM-Gb Ltd.

 • Produktion
 • Försäljning & Service

Grundat 27.07.2009

Vilnius, Litauen: Ab Narpes Tra & Metall - Oy Narpion Puu Ja Metalli Filialas

 • Försäljning & Service

Grundat 22.10.2009

Warszawa, Polen: NTM Polska Sp.zo.o

 • Försäljning & Service

Grundat 10.02.2011

Wildeshausen, Tyskland: NTM Entsorgungssysteme Gmbh

 • Produktion
 • Försäljning & Service

Grundat 16.1.2020

Calgary, Kanada: NTM Canada Ltd.

 • Produktion
 • Försäljning & Service

Grundat 10.5.2021

Savannah, USA: NTM North America Inc.

 • Produktion
 • Försäljning & Service

Historia

1950 - 1960

Närpes Trä & Metall grundades den 27.4.1950 av Lennart Nordin tillsammans med Sigurd Lärka.

NTM, Närpes första och idag största moderna verkstadsindustri, såg sitt ljus. I början dominerade träprodukterna emedan metallsidan tillverkade jordbrukstillbehör, samt reparerade maskiner och bilar. En tid tillverkades också bussar vid NTM. I mitten av 50-talet expanderade karosseritillverkningen. År 1954 levererades det första bilskåpet och serietillverkningen av skåp i aluminiumplåt startades. NTM var först i Finland med att bygga kyl- och fryspåbyggnader.

1961 såldes den första släpvagnen på export till Sverige och till Norge år 1969. Sedan dess har exporten varit kontinuerlig. Kulmen av dåvarande produktion nåddes under 1960-talet. Totalt tillverkades ca 20 butiksbilar. Orderingången på kyl- och frysskåp ökade snabbt under 60-talet, bland de större köparna kan nämnas Paulig, Valio och Kesko. Ett betydelsefullt skede i utvecklingen var år 1968 då NTM var först i landet med att introducera en självbärande ramkonstruktion för lastfordon. Man började skräddarsy enheter för kundernas olika behov. 1968 var också året då Lennart Nordin blev ensam aktieägare i företaget. Vid NTM:s bolagsstämma 1969 var familjeföretaget ett faktum.

1970

Början av 1970-talet kännetecknas av kraftig högkonjunktur och NTM:s omsättning steg markant.

Till exempel lasthanteringsutrustning för sjöfart s.k. Ro-ro trailers blev en väsentlig del av omsättningen. Dessa var av så god kvalitet att de såldes kring hela världen bl.a. Grekland, Kuba, Liechtenstein, Norge, Tyskland. Under några år var produktionen så stor att fabriksområdet tidvis nästan fylldes av trailers i väntan på leverans. Under 70-talet byggde man ut arealen på verkstadsbyggnaden med två fabrikshallar, totalt 4600 kvm. Detta kunde till stor del finansieras med inkomsterav tidigare nämnda rolltrailers. Sensommaren 1975 tillverkas den första sopbilen till Förenade Renhållare Ab i Gävle, Sverige. Starten av sopbilstillverkningen var dock ganska blygsam, endast ett 20-tal sopbilar tillverkades under andra halvan av 70-talet. Andra milstolpar på 70-talet var 1976 då glasfiberkarosserna introducerades och -77 då skåpen fick helöppningsbara sidor.

1980

Omsättningen ökar kraftigt och flerdubblas under 80-talet, liksom antalet anställda.

Under hela 80-talet utgjordes produktionen huvudsakligen av släp- och bilpåbyggnader. År 1983 förnyades el och hydraulik på de nya baklastade sopbilsmodellerna. Den nya konstruktionen togs väl emot och exporten till Sverige ökade. Fordonen skräddarsys efter kundens krav, de är nu utrustade med fack för olika typer av avfall och containrar för specialavfall. Den elektroniska utvecklingen gick framåt och i mitten av 1980-talet skaffades den första svetsroboten och året därefter första CNC-svarven. År 1989 avgår Lennart Nordin med ålderns rätt och Kurt-Erik Nordin blir ny VD.

1990

Årtiondet präglas starkt av lågkonjunkturen i början av 1990-talet.

NTM klarar sig ur krisen och i mitten av 90-talet börjar en ekonomisk tillväxt i Finland. NTM startar exporten på allvar och Närpes Släp Ab, som grundades 1992, börjar sälja bolagets släpvagnar och bilpåbyggnader. Bolaget Närpes Släp Ab bytte sedan namn till NTM Sverige Ab. Sopbilarnas betydelse för NTM ökar markant under slutet av 90-talet. Miljötänket når en ny nivå och NTM svarar med att möta efterfrågan med en ny generation av sopbilar. Produktionen inleder tillverkningen av sidolastande sopbilar med pendelkomprimator. Dessa bilar kan tömma ett avfallskärl på 10 sekunder, medan föraren sitter i bilen. En annan specialsopbil som tillverkas är utrustad med frontlastare och avsedd för grovavfall från t.ex. industrin. Hanteringen i denna sopbil är datoriserad och utrustas med kameror för att underlätta olika arbetsmoment. Sopbilar säljs direkt från fabriken till de största kunderna i Sverige. År 1999 är NTM störst i försäljning av nya sopbilar i Sverige. Till Danmark börjar man exportera i början av 90-talet, främst sopbilar. 1996 öppnas ett försäljningskontor och en verkstad i Tallinn.

2000 -talen

Försäljningen av sopbilar tar fart på allvar och 2005 går försäljningen förbi trailersidan.

Det första fyrfacksaggregatet Quatro ser dagens ljus och tillverkningen av trailers och växelskåp för kombitrafik på järnväg inleds. På 2010-talet tar Internationaliseringen på renhållningssidan stora steg framåt och dotterbolag startas i Storbritannien, Tyskland, Polen, Ryssland och Kanada. Försäljning av trailers inleds i Danmark. Försäljningssamarbete inleds med VDL, Cappellotto, Schwarze och Krone. NTM tar också över KH-Tec:s verksamhet med kassettkombinationer för grustransporter. Företagets ledningssystem ISO-certifieras enligt standarderna för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Ett nytt huvudkontor med matsal samt utrymmen för eftermarknaden färdigställdes 2020. Eftermarknadsfunktionen med reservdelsförsäljning och service växer och har blivit en stor och viktig del i vår verksamhet. LEAN-arbetet inleds 2017 med start på produktionssidan och är idag en uttalad och viktig del av vår strategi inom hela koncernen.

NTM Idag

Det lilla mångsysslande familjeföretaget NTM i Gottböle har blivit en multinationell koncern med världen som arbetsfält.

NTM är väletablerad som den ledande leverantören av de typer av lastbilspåbyggnader, släpvagnar och sopbilar som man har valt att fokusera på. Ägarfamiljens och de anställdas vilja och förmåga att hela tiden utveckla produkterna och vår verksamhet har gjort NTM till vad det är idag. Tillsammans med våra kunder fortsätter vi att utveckla de bästa produkterna och lösningarna för att rädda klimatet. Våra elhybrider minskar koldioxidutsläpp. Våra flerfackfordon minskar antalet körda kilometer och möjliggör att all sortering kan ske i hemmet, och att upp till 100 % av avfallet kan återvinnas. Våra släpvagnar och sopbilar har marknadens bästa lastförmåga både i vikt och i volym, vilket möjliggör minimering av utsläpp och bränsleförbrukning i förhållande till mängden transporterad last. NTM spelar idag en mycket viktig roll i samhället. Vi på NTM gör det möjligt för våra kunder och konsumenter att minska sin miljöpåverkan och bidra till att rädda vår planet!

Strategi

NTM skall vara ett dynamiskt och nyttigt företag för våra kunder, anställda, ägare och den bygd där vi verkar.

• NTM skall vara ett ständigt växande företag med betydande årlig tillväxt.

• Huvudsaklig verksamhet och tillväxt skall ske genom produktion i vårt moderföretag.

• För möjliggörande av detta skall företaget ge behövligt resultat samt vara känt för kunnighet, pålitlighet och redlighet.

Miljö

Rätt kvalitet, en säker och hälsosam arbetsmiljö samt ett hållbart miljötänkande är allas personliga ansvar och förutsätter ständig utveckling av rutiner, produkter och tjänster.

Ledning och arbetstagare skall tillsammans ta ansvar för säkerhet, hälsa samt för den övriga miljön och aldrig äventyra sin egen eller någon annans säkerhet eller materiella och immateriella tillgångar.

Fokus på miljötänkande och hållbarhet inom konstruktion och produktion samt höga krav på material och leverantörer skall garantera våra kunder behovsanpassade fordon med bästa möjliga verkningsgrad och miljöprestanda.